Hur hittar du ut kapaciteten för enfas transformator?

Hur hittar du ut kapaciteten för enfas transformator?

En transformator kommer att ha en kva betyg på namnskylten. Dela upp detta nummer av spänning i primärt eller sekundära och du får amp kapacitet primärt eller sekundära respektive.
Använd inte spänningen i primärt för att bestämma amp kapacitet på sekundärt, eller vice versa.