Hur hittar du ut vad året spel fisher båtmotor av modellnumret?

gå till denna webbplats med ditt serienr www.discount-marine-parts.com/ob _gamefisher.html - 6 k