Hur hög räntan får inte vara en Bank för tolererade övertrassering avgifter?

Fråga:

Hur hög räntan kan vara en Bank för en geduldte har överskridits på Disporahmen tar också?


Svar:

En övre gräns finns inte såvitt jag vet ännu.

Men i allt detta till en hacka på stranden, det är kanske det beror på någon gång alla gånger skulle vilja profil och ett förbud kommer att få.

Mycket viktigare är men kunskapen (gjorde inte själv ännu inte alls) att ingen har laglig rätt att dra över om tidsplaneringen. (Och en vilja av banker, som gör det möjligt för att vara mindre intresse förbudet...).