Hur högt över havet är Taupo NZ?

Hur högt över havet är Taupo NZ?

Taupos höjd är 760 m över havet.