Hur introducerades blackberry anläggningen till Australien?

Den europeiska blackberry infördes medvetet i Australien i början till mitten av 1800-talet som en trädgårds-växt. Det sprida sig mycket snabbt och etablerat sig som en invasiv art.