Hur jag begära överföring av en halv barn skattelättnad på min inkomstskatt kort?

Fråga:

Jag har nu hört från möjligheten att ensamstående föräldrar den andra halvan av barnbidraget skriva om kan vara på deras skattekort, om den andra föräldern mindre än tre fjärdedelar av underhållsbidrag betalas. Jag skulle vilja veta hur gör jag det! Där måste jag lämna in en ansökan och måste hålla med den andra föräldern?


Svar:

Du går på skattekontoret och fylla i en ansökan på löne skattesänkningen där. Där det finns en position "eftersom den andra föräldern inte uppfyller sin underhållsskyldighet" och gör ett kors, sedan IRS ändras kartan. Den andra har inte.

Om den andra föräldern, men sedan undra på hans förklaring, varför honom barnet var "passerat" och det kan han bevisa att han har betalat underhåll, har du igen bevisa att han har betalat inte tillräckligt. Men teatern är endast efter inlämnandet av skattedeklarationen.