Hur Joseph Stalin regel Sovjetunionen?

Han var en dålig ledare enligt bönder. Han var också en dålig ledare bland marxistiska Leninists. Stalin hand tog om marxismen och den som hotat sin makt genom att köra dem. I slutet av 1930-talet dödade han över 30.000 marxister och/eller människor han fruktade inom Sovjetunionen. De fruktade honom ta över Europa. Joseph Stalin var den (tillsammans med regeringen) som beslutat att sätta upp den järnridån. Järnridån var en kantlinje skiljer öst och Västtyskland. Bönderna var inte högt att korsa det eftersom regeringen inte vill ha östra Tyskland att se de många rättigheter som andra länder hade.

 • Relaterade Frågor

 • Hur länge Joseph Stalin regel Sovjetunionen?

 • Hur Joseph Stalin styr sin nation?

 • När och var Joseph Stalin regel?

 • Hur många år Joseph Stalin regel i Ryssland?

 • Varför och hur Joseph Stalin uppgång till makten?

 • Vilket år kom Joseph Stalin regel Ryssland?

 • Vad år Joseph Stalin regel för?

 • Hur Joseph Stalin uppgång till makten?

 • Hur Joseph Stalin vinna makt?

 • Hur Joseph Stalin styr Ryssland?

 • Hur Joseph Stalin utmanövrera Leon Trotsky?

 • Hur Joseph Stalin styra sin ekonomi?

 • Hur Joseph Stalin döda sitt folk?

 • Hur Joseph Stalin förbättra Ryssland?

 • Hur Joseph Stalin konsolidera sin makt?

 • Hur Joseph Stalin missbrukar sin makt?

 • Hur blev Joseph Stalin ledare för Sovjetunionen?

 • Var Joseph Stalin en bra ledare för Sovjetunionen under andra världskriget 2?

 • Hur använde joseph Stalin sin makt?