Hur kan bankerna fått statligt stöd, betala mycket lön chefer? Vad gör BaFin?

Fråga:

Hörde idag på radion, att de banker som har fått statligt stöd, betala höga löner till sina chefer från 2: a raden. Vad gör BaFinen om det? Eller som accepteras bara?


Svar:

Jag tror du har delvis rätt om din fråga och det ska flyta i själva verket inte sådana summor. Bara när släpps in i spelet bör du överväga mycket noga om det fortfarande kan tolerera något sådant / kommer. Det är jag som orsakade denna röra i sådana banker (om hantering av tidigare eller nuvarande) tror också inte, snarare löner bör inriktas mer på nuvarande och den framtida utvecklingen av en bank. Och eftersom många banker kommer förmodligen att de kommande åren i en ekonomiskt svår situation, måste man också inga orimliga löner. BaFinen är, emellertid, förmodligen göra inte något.