Hur kan det vara så att ett företag meddelar konkurs men har fortfarande inte att stänga?

Fråga:

Jag hörde idag på radion att ett företag (Kampa) registrerade insolvens, men sannolikt kommer att fortsätta. Hur fungerar det?


Svar:

Förvaltaren bestämmer framtiden för företaget: hon kommer att fortsätta, stängd, hanteras eller rädda företaget (wfwbinder).

Därför talas också i Opel (plan) insolvens. Det betyder inte att Opel dör därmed.

Ofta, förhandlar om administratören med borgenärerna (banker) och enas om en kvot på de öppna betalningarna. Således, samhället kommer att bli bättre och kan fortsätta att arbeta.