Hur kan det vara, som Deutsche Bank i året 2008 gjort en förlust? "

Fråga:

Jag har hört att säga att tysken gjorde en vinst på 6,5 miljarder bank i 2007 siffror. Det var en förlust på 3,9 miljarder euro år 2008. Denna skillnad endast i den finansiella krisen?


Svar:

i mina ögon är det 90% av den finansiella krisen. ekonomin ändå sattes på kyla slutet av 2008. Finanskrisen har dock komplicerat allt.

höga förluster är främst på illiquider system värdejusteringar på investeringar eller om bedömning.

bortom kassako-investeringar bankkrisen är lehman konkurs slog hårt - särskilt genom den. Här, har investeringsbanker också verspekuliert med sina produkter.