Hur kan du ändra din avancerad klass i Star Wars the Old Republic?

Genom att starta spelet igen och inte gör samma misstag två gånger.