Hur kan du använda informationen från en mat etikett som hjälper dig att uppfylla rekommendationerna i matpyramiden?

Hur kan du använda informationen från en mat etikett som hjälper dig att uppfylla rekommendationerna i matpyramiden?

efter tjänande storlek, liten mängd socker och fett friskt kött och grönsaker i små portioner och det även ut allt.