Hur kan du dra av kostnader för resor till arbetet av skatten?

Fråga:

Varje vecka höga resekostnader (ICE, 100 euro), eftersom det fungerar i en annan stad, men ingen invånare har. Hur kan jag ange att i deklarationen?


Svar:

om avstånd bidraget. 30 ct. per kilometer avstånd. Om det behövs genom att lägga fram bevis på den faktiska kostnaden.