Hur kan du få information om vad heter din farfar som tjänstgjorde i och hans olika stationer och strider var han inblandad i?

Kontakta Department of Veterans Affairs de bör kunna berätta hur du kan få denna information. Om de inte kan, kontaktar du ditt lokala American Legion eller VFW inlägg. Förmodligen kommer någon där kan hjälpa dig. Michael Montagne