Hur kan du få manliga och kvinnliga dinosaurier i Jurassic Park Operation Genesis?

Enkelt uttryckt, du kan inte. Det finns ingen fuska som tillåter dig att göra manliga dinosaurier. Alla dinosaurier på JPOG spelet är kvinnor. Men det står på den ruta som du kan föröka och vård för dinosaurierna så du kan få manliga & kvinnliga dinos. Hur?