Hur kan du få någon av en egendom som ägs av 3 andra människor?

Personens andel ska vara "köpt" av de andra ägarna, förutsatt att personen är villig att sälja. Om ärendet är en där några av ägarna vill sälja och vissa inte, måste de som vill sälja sin andel du lämna en "motion för partitionering" i lämpliga statliga domstolen. En utfrågning datum sätts då alla berörda parter kan utgöra bevis på ägande och förfrågningar om försäljning av egendom och intäkterna skall fördelas i enlighet med textning på fastigheten och den stats lagstiftning. Beslutet kommer om hur eller om sa egendom kommer att delas att göras av rättens.