Hur kan du hitta en gratis dödsruna av en död släkting?

Det kan finnas en dödsruna i en lokaltidning på den plats där han bodde och arbetade.