Hur kan du investera i humankapital?

Fråga:

Länge sedan jag läste någonstans att det finns studenter från elit universitet, kan du finansiera levnadsomkostnader med en subvention. När eleven är beredd att i yrket och (förhoppningsvis) mycket pengar, betalar han tillbaka pengarna med ränta. Där kan du investera i humankapital på detta sätt? Det finns företag som ger något?


Svar:

Det finns företag och inkluderar alla de stora företagen att finansiera sådana investeringar men inte förmedlar. Företag gör i eget intresse att se till deras behov för yrkesarbetare. Eleverna behöver oroa dig medan du studerar om skydd för sin försörjning, måste i gengäld men åta sig en viss tid efter avslutning av studierna eller vara aktiv på obestämd tid för företaget.