Hur kan du konvertera en mexikansk licens till en USA-licens?

Om du har juridiska bevis för in i USA kan du ha en licens omvandlas till en USA-licens. Vissa stater tillåter en licens med mindre dokumentation. Läs denna länk för stater som har mindre krav: http://www.usatoday.com/news/world/2007-11-15-mexicolicense_N.htm. Mer: "enligt New Jersey motorfordon kommissionen, du får använda din utländska landet körkort som bevis för körning erfarenhet om du har ett internationellt körkort utfärdat av ditt land eller om ditt land är medlem i FN-konventionen om vägtrafik (som Mexiko) och din licens är översatt till engelska. Ett giltigt mexikanska körkort kan du köra inom USA (även om du skulle behöva kontrollera med varje statens DMV eftersom lagar kan skilja sig åt) men vanligtvis försäkringsbolag i USA kräver att du skaffa en giltig licens från en stat inom en kort tid för att starta upp en automatisk försäkring."© 2008 CarInsurance.com , Inc. Hämtad från http://www.carinsurance.com/kb/content16969.aspx. Lycka till! T.