Hur kan du ladda din Xbox 360 trådlöst headset?

  1. Anslut ena änden av laddningskabeln till ditt trådlösa headset.
  2. Anslut den andra änden av laddningskabeln till en USB-port på Xbox 360-konsolen. Det finns två USB-portar på framsidan av konsolen bakom en oval lucka.
  3. Starta konsolen att ladda headsetet.