Hur kan du se månen under dagen trots den ljusa blå färgen glänsande himlen?

lyft ditt huvud och börja leta (: