Hur kan du skilja en blandning av natriumklorid ammoniumklorid och sand?

Separeras sand från NaCl & NH4Cl del 1för börjar, kan du lägga till vatten blandningen, som kommer att upplösa Kloriderna, lämnar sanden som en utfällning i lösningen. Sanden kan filtreras bort. Efter som jag vet inte hur att skilja Kloriderna om du inte får temperaturen tillräckligt hög för att sublimera NH4Cl, vilket jag tycker är i området 600 grader Celsius.