Hur kan du skilja en blandning av sand salt och sågspån?

Hur kan du skilja en blandning av sand salt och sågspån?

Tillsätt vatten till blandningen.
Sanden kommer att sjunka till botten, trä kommer att flyta till toppen och saltet kommer att lösas upp i vattnet.