Hur kan du utesluta att barn får tillgångarna från estate?

Fråga:

Hur Mr A. anger att passerar hans förmögenhet endast till sina egna barn och sina barn och barn för tidigt avlider av barn till avliden får ingenting, höger sedan går över arv till sina barn?


Svar:

Det kräver ingen reglering. Eftersom efter död, bara hans (också) adoptivbarn skulle vara linje :-) på gården av A - bredvid sin fru-

När ett barn före död i bästa vars barn (barnbarn till A) skulle ärva arvet som önskas, inte maken till det avlidna barnet :-)

Denna ersättning följden av sonson som du kan utesluta eller begränsa av testamentet, därför arvet av Vorverstrobenen skulle växa andra barn till en (pro rata).

G imager761