Hur kan du värdesätter en obligation med långa och korta kupong i början och i slutet respektive?

Se kapitel 10 i värderingen av fasta inkomster investeringar & derivat värdepapper av Steven L Allen & Arnold D Kleinstein, New York Institute of Finance ISBN 0-13-931775-9 (ed 1991).