Hur kan en jordbävning påverka människor?

Jordbävningar kan påverka människor på många sätt. Det finns primära effekter (byggnad kollaps, brand, jordskred, förödelse). Bygga kollaps kommer att döda människor också splittras glas från höga byggnader kommer att döda för.

Och det finns sekundära effekter (svält, sjukdom, inga Färska vattenförsörjning).