Hur kan förekomsten av en bergskedja påverka vilka typer av växter och djur som finns i ett område?

Förekomsten av en bergskedja kan påverka vilka typer av växter och djur som finns i ett område eftersom intervallet påverkar hur mycket fukt är i ett område. Livet på lovart sidan av ett berg generellt är hjälpt av förekomsten av mycket vatten och tenderar att vara svalare än livet på andra sidan av bergen. Att sidan är oftast torr och tenderar att vara mycket varmare, så färre växter och djur finns det, och de som måste anpassas till dessa villkor.