Hur kan hyresvärden-hyresgäst frågor läggas som en rättslig kategori på WikiAnswers?

Under kategorin på den högsta nivån av lag och rättsliga frågor kallas en underkategori förmögenhetsrätt. Och en av två underkategorier av den senare är hyresvärd-hyresgäst frågor.