Hur kan jag beräkna när en konstruktion finansiering, om kortare ränta eller längre är bättre?

Fråga:

Det är detta ett exempel på beräkning eller formel?


Svar:

På beräkna du behöver tillförlitliga siffror och vi har inte den inlåsning perioder eftersom de framtida räntorna kan uppskattas bara och inte beräknas. Det finns en grov tumregel i pantlånevärdet som är följande. Låga bolåneräntor - lång ränta och omvänt hög hö-intresse - kort ränta.