Hur kan jag dra av skatt utbildningskostnader i icke erkända yrke?

Fråga:

under kort tid arbeta, har jag använt tid för att slutföra en kurs.

Detta är inte relaterade till mitt yrke, men senare utgör en andra källa till inkomst. Inland Revenue men känner inte igen kostnaderna, på grund av yrket inte kunde identifieras.

Har du någon aning? Tack


Svar:

Om skatteutgifterna inte är ännu finalen, sätta oppositionen och upprepar sätt att resonera. Kommer över särskilda avdrag, beror på om det finns utrymme för danoch.

I reklamkostnader är svårt, eftersom rättspraxis BFH är ganska tydligt att det inte är möjligt.

Men varje fall är olika, måste du göra trovärdigt att dessa kostnader är professionellt ledde.