Hur kan jag förhindra att magnetremsan av mitt betalkort alltid går sönder?

Fråga:

Går alltid med mig att bryta magnetremsan på kortet. Jag vet inte vad jag fel gör. Har du ett tips till mig hur jag kan förhindra detta?


Svar:

Kontrollera att mobiltelefonen inte är alltför nära till kortet och kontrollera om din väska har ett magnetlås. Som kan vara orsaken till den defekta magnetremsan.