Hur kan jag förhindra en vräkning?

Fråga:

Vräkning i avvaktan på denna månad med mina barn. Min svärson har gjort skuld och då inte längre betalas hyran. Min dotter hand aldrig tog om finansiella saker. Alltså, min svärson kunde dölja hittills allt. Endast beslutet har delgivits nu, och min dotter har tagit skrivelsen mottagits och öppnade. Som ett resultat blåsas allt. Vad kan jag göra nu, för att förhindra vräkning ännu?


Svar:

Tillämpas på den lokala domstolen för skydd.

Då kanske prova (förutom söka efter en ny lägenhet), fortfarande talar om som kan tar tillbaka meddelandet mot betalning av resterande skulder till hyresvärden.

Beskriver det aktuella läget på domstolen och hyresvärden och betalar mycket väl åtminstone nuvarande hyra, det borde fungera ändå med uppskjutandet.