Hur kan jag förhindra som ärver den biologiska fadern?

Fråga:

Den biologiska fadern för min dotter nu 16-monatigen hand antingen personligen eller ekonomiskt tar om sin dotter.

Det finns ett officiellt erkännande av faderskap, men ingen gemensam vårdnad.

Jag är ensamstående. Min dotter är min enda arvinge.

Om jag är rätt informerad, men denna besagliche far skulle ärva från min dotter, när jag och hon skulle dö i värsta fall.

Hur kan jag förhindra detta? Med en vilja? Eller hjälpa det redan, om det kan visas att han inte betalar? Och hur kan jag se till att han också inte ärver, om jag skulle dö och menar dotter förrän år senare, men fortfarande inte av myndiga?


Svar:

Det kommer inte hända. Enligt lag är ingenting säker. Det är fortfarande möjligt att utmana fadern med en betalning på ett hans rättigheter. Men han måste överenskommas notarie. Så i själva verket är det nödvändigt att notarien. Du kan med notariatshandling betala också. Du bör då också att notarien. På grund av minoriteten, skulle förmynderskap domstolen vara att rådfråga. Men att vara tvivelaktigt, huruvida detta är med.