Hur kan man förklara de så kallade defensiva sektorerna?

Fråga:

Hur kan man förklara de så kallade defensiva sektorerna? Vad är områden? är dessa företag som för närvarande gör inte nödvändigtvis påverkas av den dåliga ekonomin eller hur kan jag definiera bästa defensiva sektorer?


Svar:

De defensiva sektorerna inkluderar hälso-och sjukvård, telekommunikation och livsmedelsförädling. 2008 investerarna kunde begränsa förlusterna till mindre än 30 procent, medan andra sektorer tog många fler förluster.