Hur kan man genomföra praktiskt gemenskapen i en gemenskap av arvingar?

Fråga:

Hur kan man genomföra praktiskt gemenskapen i en gemenskap av arvingar? Om flera personer bildar en gemenskap av arvingar, hur kan de ha sedan i praktiken det eller motsvarande konton? Måste verkligen vara närvarande, om du vill göra en transaktion? Kan gemenskapen av arvtagare välja en företrädare eller ombud för sina egna syften?


Svar:

Inte alla måste vara närvarande, men måste vara en certifierad signatur av frånvarande.

Naturligtvis också en vederbörligen bemyndigade ombud ensam kan vara och oavsett om är detta även medlem i gemenskapen av arvingar eller en oskyldig åskådare av tredje part.