Hur kan man kontrollera bank data genom egen bedömning?

Fråga:

Har ansökt om ett kreditkort. Efter beställning var uppsättningen att banken verifierar data genom en self-disclosure. bör jag nu förstå att... wie? Vad gör du nu och hur ser hon self-disclosure? Vem vill skriva till nu för att kontrollera uppgifter?


Svar:

Self-disclosure i detta fall betyder förmodligen att du ser ut, vad du vet om dig själv och sedan besluta.