Hur kan man se sin biologiska faderskapet av barnen i äktenskapet?

Fråga:

En man är på väg att separera och har oro efter att han lärt sig om omfattningen av hustruns otrohet i faderskapet av två underåriga barn gemensamma för makarna. Hur kan mannen kan hitta sin biologiska faderskapet? Slutligen gäller det förra underhåll och framtida barn underhållsbidrag.


Svar:

De tester som erbjuds gratis institutioner domstolen inte erkänns.

Han måste gå igenom domstolen, som sedan ordna ett test.