Hur kan människor förhindra mild depression?

Hur kan människor förhindra mild depression?

Människor kan vidta åtgärder för att förbättra mild depression och hålla den från att bli värre. De kan lära sig stresshantering (som avkoppling utbildning eller andningsövningar), motionerar regelbundet och undvika droger eller alkohol.

 • Relaterade Frågor

 • Hur kan människor förhindra gorillor från passande slocknat?

 • Hur kan människor förhindra utrotning av hotade djur?

 • Hur kan människor förhindra Kaskeloten blir hotad?

 • Hur kan människor med mitt kreditkort shopping när jag hade du med mig hela tiden?

 • Hur kan en person förhindra att ha barn med cystisk fibros?

 • Hur kan 5 barn förhindra djurförsök?

 • Hur kan människor skydda naturresurserna?

 • Hur kan människor vara ljus i andras liv?

 • Hur kan människor bli anorektisk?

 • Hur kan människor exponeras för skadliga mikroorganismer?

 • Hur kan människor vara hypnotiserad?

 • Hur kan ett barn förhindra missbrukas?

 • Hur kan människor lära ett nytt språk?

 • Hur kan människor ha övernaturliga krafter?

 • Hur kan människor minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären?

 • Hur kan människor "koppla"?

 • Hur kan människor sakta ner strålning?

 • Hur kan människor växa vingar naturligt?

 • Hur kan män förhindra prostatacancer?