Hur kan metan i brunnsvatten användas för energi?

Hur mycket energi får vi form analerob fermntation av våt organinc biprodukter, som innehåller protein, fett och suger