Hur kan utbildning konstruera jämställdhet?

Hur kan utbildning konstruera jämställdhet?

Den enklaste av svar skulle vara att båda könen får samma arbete, graderad lika, erbjuds i samma klasser, och är bundna av samma regler i det offentliga skolväsendet.