Hur klassificeras molekyler som ekologiska?

Hur klassificeras molekyler som ekologiska?

En molekyl är anses och kallas för att vara ekologiskt om det innehåller kol och väte. Metan [CH4] är det enklaste exemplet. Kol utgör kedjor dvs - C-C-C-C-etc, och har plats för två sidogrenar "att starta upp!"

Organisk kemi är grunden för biokemi.