Hur kloroform påverka den biologiska funktionen av kroppen?

Det orsakar medvetslöshet och dödsfall.