Hur kommer det gå med det skrymmande avfallet, kan du njuta av det?

Fråga:

Hur kommer det gå med det skrymmande avfallet, kan du njuta av det? Jag har nämligen hört att detta är ett brott. Är det sant?


Svar:

Skrymmande (och även andra objekt, som sätter någon på gatan) fortfarande tillhör den person som kommer från deras budget. I synnerhet är denna person också ansvarig att rensa bort enskilda objekt, t.ex. inte omfattas av grovavfall och farligt avfall, om bulk sophämtning inte tar med dem.

Skrymmande avfall in egenskapen för avfallsåtervinning endast med laddning och överföring av objekt.

Vad händer i mellan är fortfarande inte Välkommen till min kunskap. Medan man kan anta å ena sidan, att ägaren har gett upp sin äganderätten till varan (§ 959 BGB), det vill säga så att andra kunde ta artiklar själv, finns det emellertid också att det är en distribution för sophantering, dvs ägandet av artiklarna inte bara överges.

Det senare är också understrukit att utan avslutande soporna någon bara kan vända sitt skräp på gatan. De enda alternativen är korrekt bortskaffande eller men igen för att justera avståndet av ägaren.

I tillhandahållande av gamla användas skor eller-kleidern, säckar eller hinkar med en organisation allmänt här klargöra att det ägs av den kollektiva organisationen, medan skrymmande precis som på vägen.

Trots avsaknaden av förordningar vandalisering av skrymmande avfall eller transport av föremål kan representera emellertid brott, om de, till exempel deklareras explicit i en avfallshantering förordningar av municipalityen som sådan.