Hur kommer dodo har ordet dodo?

Hur kommer dodo har ordet dodo?

Det bara gör-inte