Hur konstrueras en fackverket bro?

Hur konstrueras en fackverket bro?

Den verkliga församlingen är en fråga om fabricera stålram underenheter som sedan lyfts på plats på byggda och förberett landfästen och bryggor, av crane, och skruvas ihop.  Den komplicerade delen är utforma det: en fråga om förståelse och beräkningen av de olika påfrestningarna och som följer stammar struktur måste tåla i tjänsten. Detta är ett mycket matematiska fält...