Hur kunde av Sfinxen förlora sin näsa?

Vittring och erosin gjort Sphinx näsan ramlar av. Och människor i Egypten säger att de hittade del av skägg mellan tassarna.
Med tiden har många teorier kommit fram att förklara försvinnandet av den stora sfinxen i Giza näsa.
Emellertid är det allmänt accepterat att det hänt att näsan är som den egyptiske historikern al-Maqrizi skrev på 1400-talet.
Han säger att näsan förstördes i, 1378, av en Sufi fanatiker under namnet Muhammad Sa'im al-Dahr, som rasande levande representation av ett mänskligt ansikte han beordrade näsan bort eftersom det var något som var uttryckligen förbjudet enligt Islam.
Det finns vissa belägg tyder på att detta mycket väl kan vara fallet eftersom det finns verktyget markerar där näsan föreslog det var brutet eller levered-off.

Mest accepterade allmänt fallet är att den ottomanska Mamelukes, despotiska islamiska overlords av Egypten, sköt näsan av sfinxen, använder den som mål praxis.