Hur lång är en berättelse?

Även om 10 fot är en gemensam uppskattning för en våningar (kan även stavas berättelse) höjd, varje byggnad är unik och våningar höjder kan variera kraftigt.

En vånings beskriver avståndet mellan två nivåer av en struktur och kan variera beroende på byggnaden, den funktionen, etc. De flesta bostäder har historien höjder av 9-10 fot. Kommersiella byggnader, till exempel kontorsbyggnader eller butiker, kan ha storey höjder, från 10-15 fot eller mer. Stora-box butiker som Walmart och Home Depot, har vånings höjd 20-25 fot.

Det bästa sättet att uppskatta en vånings höjd är att mäta höjden från golv till tak och sedan lägga till 12 till 15 tum för en bostad eller 2 till 3 fot för kommersiella lokaler. Ett alternativt sätt att mäta en vånings höjd är att mäta avståndet mellan trappa landningar eller fönster i samma storlek på olika våningar.