Hur lång tid tar det för att hålla tillbaka sina pengar efter ett EG-kort stöld på kontot?

Fråga:

Hur lång tid tar det för att hålla tillbaka sina pengar efter ett EG-kort stöld på det aktuella kontot? Hur lång tid kan det ta tills banken har bearbetat en fordran?

Snabb anteckning: Jag hade skrivit min PIN endast i huvudet och ingenstans.


Svar:

Detta är ensam på bearbetningstiden för ditt fall. Bör du inte bara kunden vara att detta hände en ersatt Rita normalt relativt snabbt och enkelt summa pengar från banken.

Men om det är ett isolerat fall är först att kontrollera hur tjuven till din PIN-kod har kommit. Skimming är faktiskt ofta att utesluta.