Hur lång tid tar det för los angeles och san francisco att möta?

Hur lång tid tar det för los angeles och san francisco att möta?

Ca 8,5 miljoner år. Avståndet från San Francisco och Los Angeles är ca 350 miles. Deras absoluta hastighet är ca 66mm/år. Så 350 miles + 1,609, 344mm/mile / 66mm / år = 8,5 miljoner år.