Hur lång tid tar det i genomsnitt tills en Hartz IV ansökan godkänts?

Fråga:

Hur lång tid tar det i genomsnitt ett Hartz IV ansökan godkänts och hur man skall finansiera själva under tiden och hålla sig flytande?


Svar:

Alla dokument är korrekt in, det kommer att ta veckor tills beslutet med dig i genomsnitt 2-3.

Med finansiella flaskhalsar som måste överbryggas i denna tid, kan du ge dig ett förskott, som dras i små omgångar av ALG II.